Работно време Понеделник до петък от 09.30 до 18:00ч. събота от 10:00 до 14:00ч. Приемаме заявки от сайта и електронната поща. Доставки се изпълняват с Еконт до посочен от Вас адрес или офис.

Резервни части за
домакински електроуреди

googlePlay

Начало » Общи условия

Общи условия


Обща информация

От 25 май 2018г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги, ЕЛТЕХ-96 П.Палуков ЕТ отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование "ЕЛТЕХ 96 П.Палуков“

ЕИК/БУЛСТАТ :121042765

Седалище и адрес на управление: гр. София, 1412 , ж.к. Младост 3, бл.367

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1000, ул. Пиротска N8

Данни за кореспонденция: гр. София, 1000, ул. Пиротска N8

E-mail: eltech96@abv.bg

Телефон.: 0878883559

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Наименование:

ЕИК/БУЛСТАТ :

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул.

Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Пиротска 8.

Телефон: 02 9806171

Email: eltech96@abv.bg

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

„ЕЛТЕХ 96 П. ПАЛУКОВ ЕТ“ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) ЕЛТЕХ 96 събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги по доставка на заявени от Вас материали на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ЕЛТЕХ 98 П.Палуков ЕТ;

(2) ЕЛТЕХ 96 е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Личните данни, които ние обработваме, използваме и услуги на СуперХостинг.БГ в качеството му на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) ЕЛТЕХ 96 П. ПАЛУКОВ събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и включително за следните цели:

създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни

индивидуализация на страна по договора;

регистрация на участник в събитие, организирано от ЕЛТЕХ 96 П. ПАЛУКОВ;

защита на информационната сигурност;

обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

изпращане на информационни съобщения и съобщения за промени в услугата.

(2) ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

ограничение на целите на обработване;

съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

точност и актуалност на данните;

ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, ЕЛТЕХ 96 П.ПАЛУКОВ може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ЕЛТЕХ 96 П.ПАЛУКОВ?

Чл. 3. (1) ЕЛТЕХ 96 П.ПАЛУКОВ извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на заявени услуги, Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за услуга“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;

Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.

(2) ЕЛТЕХ 96 П.ПАЛУКОВ обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)

Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между ЕЛТЕХ 96 П.ПАЛУКОВ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.

Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.

Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор .

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;

разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ от лицата, за които се отнасят.

(5) ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 20 (двадесет ) дни от приключване на сделката . След изтичането на този срок, ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ или друго.

(3) ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ за конкретна цел на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ

(2) ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 9 (1) Ако ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ не е длъжен да Ви уведомява, ако:

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 10 Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Като администратор на лични данни Ви уведомяваме, че  Вашите лични данни се предоставят на  избрания от Вас куриер за изпълнение на доставката Ви.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 11 Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Какви мерки за сигурмост сме предприели в ЕЛТЕХ96 П.ПАЛУКОВ по отношение сигурността на личните данни, които съхраняваме?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси.
Пложихме всички усилия, за да отговорим напълно на новия регламент за защита на личните данни.
Всеки ден добавяме в нея нови правила и се грижим информацията на нашите клиенти да е защитена на най-високо ниво.